Chiến lược và chính sách kinh doanh

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.4012

Thông tin xuất bản: Hà Nội. :Lao Động - Xã hội , 2008,

Mô tả vật lý: 488tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


,

DÃY KỆ
26C
Thư viện AB
9E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.401
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn