Settlement, Subsistence, and Society in Late Zuni Prehistory
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780816508310

Ký hiệu phân loại: 978.901 Early history to 1598

Thông tin xuất bản: Tucson, Arizona :University of Arizona Press, 1985.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (x, 132 pages) : , illustrations, maps ;

Ngôn ngữ:

ID: 246980
1. Colonisation interieure
  - Etats-Unis ; New-Mexique ; Histoire . ; ram; Siedlung
  - gnd; Zuni (Indiens)
  - Antiquites. ; ram; Zuni (indiens)
  - Histoire. ; ram; Geschichte (1250-1540)
  - swd; New Mexico
  - Antiquities. ; Nouveau-Mexique
  - Antiquites. ; New Mexico.
  - fast ; (OCoLC)fst01204269; Nouveau-Mexique
  - Antiquites. ; ram; Zuni (Volk)
  - swd; Electronic books.
  - local; History.
  - fast ; (OCoLC)fst014116281. Colonisation interieure
  - Etats-Unis
2. New-Mexique
3. Histoire .
4. ram
5. Siedlung
  - gnd
6. Zuni (Indiens)
  - Antiquites.
7. ram
8. Zuni (indiens)
  - Histoire.
9. ram
10. Geschichte (1250-1540)
  - swd
11. New Mexico
  - Antiquities.
12. Nouveau-Mexique
  - Antiquites.
13. New Mexico.
  - fast
14. (OCoLC)fst01204269
15. Nouveau-Mexique
  - Antiquites.
16. ram
17. Zuni (Volk)
  - swd
18. Electronic books.
  - local
19. History.
  - fast
20. (OCoLC)fst01411628
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH