Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET. Tập 3
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia , 2008,

Mô tả vật lý: 278tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


ASP (Active server pages)-- C Sharp (Ngôn ngữ lập trình máy tính)-- Microsoft .NET-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2D
Sai Gon Campus
1I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.276


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH