Cơ sở kỹ thuật điện. T.1- Cơ sở lý thuyết mạch điện và Điện tử lý thuyết và bài tập giải sẳn với Matlab-Mạch điện cơ bản
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Hồ Văn Sung,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2008,

Mô tả vật lý: 511tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Kỹ thuật điện -- Mạch điện

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
7B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.319


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH