Cơ sở kỹ thuật điện. T.2- Cơ sở lý thuyết mạch điện và điện tử, lý thuyết và bài tập giải sẵn với Matlab - Mạch điện chức năng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Hồ Văn Sung, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2008,

Mô tả vật lý: 491tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Electric circuits-- Mạch điện-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.319


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH