Chế độ kế toán doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán Việt Nam

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động , 2009,

Mô tả vật lý: 1020tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


,

DÃY KỆ
23D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  657
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn