Kỹ thuật truyền số liệu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.38216 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội , 2009

Mô tả vật lý: 202tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 24852

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21F
Sai Gon Campus
7E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.382
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH