Nature Inc. : Environmental Conservation in the Neoliberal Age
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780816539215

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: University of Arizona Press 20140529,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


With global wildlife populations and biodiversity riches in peril, it is obvious that innovative methods of addressing our planet's environmental problems are needed. But is "the market" the answer? <
i>
Nature™ Inc.<
/i>
brings together cutting-edge research by respected scholars from around the world to analyze how "neoliberal conservation" is reshaping human-nature relations.

Environmentalist thought & ideology -- bicssc

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH