Becoming a helper

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gerald Corey, Marianne schneider Corey

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0495009535

Ký hiệu phân loại: 361.32 Practice of social work

Thông tin xuất bản: USA : Thomson Brooks/Cole, 2007

Mô tả vật lý: 411p. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 24887

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 361.320
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH