Course Prep exam guidestudy guide MCSE exam 70-219 : Designing a microsoft windows 2000 diretory services infrastructure
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780619034733


Thông tin xuất bản: Canada :Course Technology Thomson Learning, 2002,

Mô tả vật lý: 134p. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Microsoft windows-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.446


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH