An introduction to language
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9780155084810

Ký hiệu phân loại: 410 Linguistics

Thông tin xuất bản: USA :Thomson Wadsworth, 2003, 7th ed

Mô tả vật lý: 620p. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 410.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH