Mass Media Research : An Introduction
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780534647186

Ký hiệu phân loại: 302.23072 Communication

Thông tin xuất bản: Canada :Wadsworth Cengage Learning , 2004,

Mô tả vật lý: 468p. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

ID: 24923
Mass media
  - Research.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 302.230


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH