Communication in our lives
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Julia T, Wood, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780534646769

Ký hiệu phân loại: 302.2 Communication

Thông tin xuất bản: China :Thomson Wadsworth, 2006, 4nd

Mô tả vật lý: 473p. ; , 26cm

Ngôn ngữ:

ID: 24932
Communication
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 302.200


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH