Multimedia in action
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780534513702

Ký hiệu phân loại: 006.6 Computer graphics

Thông tin xuất bản: USA :Thomson Wadsworth, 1998,

Mô tả vật lý: 352p. ; , 26cm

Ngôn ngữ:

ID: 24934
Multimedia systems.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 006.600


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH