Industrialorganizational Psychology : An applied approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780495130314

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: USA :Thomson Wadsworth, 2007,

Mô tả vật lý: 632p. ; , 5cm.

Ngôn ngữ:

ID: 24960
Industrial Psychology
  - Organizational Psychology
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 158.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH