Introduction to Psychology : Gate ways to mind and behavior
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780495318668

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: USA :Thomson Learning Wadsworth, 2001,

Mô tả vật lý: 700p. ; , 8cm

Ngôn ngữ:

ID: 24970
1. Psychology
  - Outlines
     syllabi; Psychology
  - Problems
     exercises1. Psychology
  - Outlines
     syllabi
2. Psychology
  - Problems
     exercises
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 150.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH