Atlas 3 : Learning-centered Communication
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: David Nunan, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9780838440872


Thông tin xuất bản: USA :Heinle & Heinle Publishers, 1995,

Mô tả vật lý: 136p. ; , 8cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH