Spatial Histories of Occupation : Colonialism, Conquest and Foreign Control in Asia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Baillargeon, Jeremy Taylor

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1350257023

Ký hiệu phân loại: 950.4 1905

Thông tin xuất bản: Bloomsbury Academic, 2022

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (264 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 249820

A collection examining how different spatial geographies emerged, adapted or were transformed under foreign occupation and colonialism in Asia.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH