Từ điển kỹ thuật điện Anh-Việt
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.303 Applied physics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 459 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

ID: 250
1. Điện
     Kỹ thuật ; Từ điển1. Điện
     Kỹ thuật
2. Từ điển
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.303


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH