Tổ chức thi công xây dựng : câu hỏi và bài tập thực hành
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lê Hồng Thái,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0684 Buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2007,

Mô tả vật lý: 109 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH