Tenth European Powder Diffraction Conference - Geneva, September 1-4, 2006

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3486992540

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Geneva, Switzerland : De Gruyter, 2007

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (xxxvi, 220 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 251147

Zeitschrift für Kristallographie. Supplement Volume 26 presents the complete Proceedings of all contributions to the X European Powder Diffraction Conference in Geneva 2006: Method Development and Application, Instrumental Software Development, Materials Supplement Series of Zeitschrift für Kristallographie publishes Proceedings and Abstracts of international conferences on the interdisciplinary field of crystallography.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH