Cognitive modeling
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262161982


Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 2002.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxi, 1270 pages) : , illustrations.

Ngôn ngữ:


Annotation

Cognition.-- Cognitive science.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH