The Wordbank project : variability and consistency in children's language learning across languages
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  026236297X

Ký hiệu phân loại: 401.93 Language acquisition

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Ngôn ngữ:


"A "big data" approach to understanding cross-cultural langauge learning in children"--
1. Children
  - Language ; Testing ; Data processing.; Language acquisition
  - Research ; Data processing.; COGNITIVE SCIENCES/General
  - LINGUISTICS & LANGUAGE/General-1. Children
  - Language
2. Testing
3. Data processing.
4. Language acquisition
  - Research
5. Data processing.
6. COGNITIVE SCIENCES/General
  - LINGUISTICS & LANGUAGE/General-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH