Type-logical semantics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bob Carpenter, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262032481

Ký hiệu phân loại: 401.43 Semantics

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 1998.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxi, 575 pages).

Ngôn ngữ:


Computational linguistics.-- Grammar, Comparative and general.-- Language and logic.-- Logic.-- Semantics (Philosophy)-- Semantics.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH