Ten problems of consciousness : a representational theory of the phenomenal mind
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Tye, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262700646

Ký hiệu phân loại: 128.2 Mind

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 1995.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xvi, 248 pages) : , illustrations.

Ngôn ngữ:


Consciousness.
  - Mental representation.
  - Philosophy of mind.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH