Semblance of subjectivity : essays in Adorno's Aesthetic theory
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Huhn, Tom, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780262275880

Ký hiệu phân loại: 111.85 Beauty

Thông tin xuất bản: [S.l.] :[s.n.] ,

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Ngôn ngữ:


Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH