Moths to the flame : the seductions of computer technology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262282119

Ký hiệu phân loại: 303.4834 Social change

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 1996.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (x, 184 pages)

Ngôn ngữ:


Computers and civilization.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH