Technology graphics communicationGary R. Bertoline, Erric N. Wiebe
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780073655987

Ký hiệu phân loại: 604.2 Technical drawing

Thông tin xuất bản: USA :The McGraw -Hill companies Inc., 2003,

Mô tả vật lý: 6cm , 1127p. ;

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
19D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 604.200


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH