Technology graphics communication/Gary R. Bertoline, Erric N. Wiebe.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gary R Bertoline, Erric N Wiebe

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0073655987

Ký hiệu phân loại: 604.2 Technical drawing

Thông tin xuất bản: USA : The McGraw -Hill companies Inc., 2003

Mô tả vật lý: 6cm , 1127p. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 25155

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
19D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 604.200
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH