An introduction to natural computation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dana Harry Ballard

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0262267667

ISBN-10: 0262522586

ISBN-10: 0585087660

ISBN-13: 978-0262267663

ISBN-13: 978-0262522588

ISBN-13: 978-0585087665

Ký hiệu phân loại: 573.86011363 Nervous and sensory systems

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, 1997.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxii, 307 pages) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 251552


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH