Pathways to astronomy /Stepher E. Schneider, Thomas T. Arny.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas T Arny, Stephen E Schneider

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0073301730

Ký hiệu phân loại: 520 Astronomy and allied sciences

Thông tin xuất bản: China : The McGraw -Hill companies Inc., 2007

Mô tả vật lý: 8cm , 699p. ;

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 25157

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 520.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH