A History of Modern Experimental Psychology : From James and Wundt to Cognitive Science.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780262279017


Thông tin xuất bản: Cambridge :MIT Press, Jan. 2011.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (310 pages)

Ngôn ngữ:


Annotation

Cognitive psychology. -- Psychology, Experimental. -- COGNITIVE SCIENCES/General-- COGNITIVE SCIENCES/Psychology/Cognitive Psychology-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH