Explaining behavior : reasons in a world of causes
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Fred Dretske, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262040948

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 1988.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xi, 165 pages)

Ngôn ngữ:


Causation.-- Human behavior.-- Psychology -- Philosophy.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH