Folk psychological narratives : the sociocultural basis of understanding reasons
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262275996

Ký hiệu phân loại: 150.1 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 2008.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxiv, 343 pages)

Ngôn ngữ:


An argument that challenges the dominant "theory theory" and simulation theory approaches to folk psychology by claiming that our everyday understanding of intentional actions done for reasons is acquired by exposure to and engaging in specific kinds of n.

Attribution (Social psychology)-- Cognition in children.-- Cognition.-- Philosophy of mind.-- Social perception in children.-- Social psychology.-- COGNITIVE SCIENCES/Psychology/Cognitive Psychology-- PHILOSOPHY/General-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH