Quang đại cương

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Thành Vấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 535 Light and infrared and ultraviolet phenomena

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2008

Mô tả vật lý: 135tr. ; , 1cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 25180

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 535.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH