Five constraints on predicting behavior
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jerome Kagan, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262341344

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 246 pages)

Ngôn ngữ:


A distinguished psychologist considers five conditions that constrain inferences about the relation between brain activity and psychological processes.

Human behavior.-- Neuropsychology.-- Psychology.-- COGNITIVE SCIENCES/Psychology/Cognitive Psychology-- COGNITIVE SCIENCES/Psychology/Cognitive Psychology-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH