Nghiên cứu xây dựng qui trình thiết kế chế tạo bộ tự động lái cho mô hình máy bay lên thẳng trên cơ sở ứng dụng thiết bị định vị vệ tinh GPS : Thuyết minh đề tài nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tự động hoá
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.89 Computer control

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh :Sở khoa học và công nghệ, 2005,

Mô tả vật lý: 47tr. ; , 9cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH