Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ thanh toán của Agribank chi nhánh 9 - Tp. HCM

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.12

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 88tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


;

DÃY KỆ
08A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
3B
*Ký hiệu xếp giá:  332.120
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn