Mind and brain sciences in the 21st century
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262284049

Ký hiệu phân loại: 150.112 Psychology

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 1997.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xix, 354 pages) : , illustrations.

Ngôn ngữ:

ID: 252299
Content Description
Psychology.
  - Twenty-first century
  - Forecasts.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH