Điều khiển tối ưu các đối tượng động học lai rời rạc - liêu tục :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.8

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Cao đẳng nghề Tp.Hồ Chí Minh, 2008,

Mô tả vật lý: 10tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  629.800
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn