A Final Accounting : Philosophical and Empirical Issues in Freudian Psychology.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262272407

Ký hiệu phân loại: 150.1952 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Cambridge :MIT Press Dec. 1995.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (338 pages)

Ngôn ngữ:

ID: 252400
Annotation
1. Freud
     Sigmund
    
  - 1856-1939.; Psychoanalysis.
  - ECONOMICS/General-1. Freud
     Sigmund
    
  - 1856-1939.
2. Psychoanalysis.
  - ECONOMICS/General-
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH