Ứng dụng mạng nơron và logic mờ vào nhận dạng đánh giá trong hệ thống điện : Tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Hoàng Lĩnh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.310285 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: TP.HCM : ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh 2009

Mô tả vật lý: 24tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 25241

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.310
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH