Catching ourselves in the act : situated activity, interactive emergence, evolution, and human thought
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262082462

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. :MIT Press, 1996.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xii, 367 pages).

Ngôn ngữ:


Artificial intelligence.-- Cognitive science.-- Intentionalism.-- Philosophical anthropology.-- Philosophy of mind.-- Humans -- Behaviour -- Effects of -- Mental processes-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH