Grammatical theory and bilingual codeswitching
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262320355

Ký hiệu phân loại: 306.446 Bilingualism and multilingualism

Thông tin xuất bản: ,

Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 326 pages) : , illustrations

Ngôn ngữ:


Theoretically significant work on the grammar of codeswitching by the leading researchers in the field.

Code switching (Linguistics)-- Education, Bilingual.-- Grammaticality (Linguistics)-- COGNITIVE SCIENCES/General-- LINGUISTICS & LANGUAGE/General-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH