A history of modern computing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0262532034

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: London, Eng. ; Cambridge, Mass. :MIT Press, 2003, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xi, 445 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 25280
1. Computers
  - History.; Electronic data processing
  - History.1. Computers
  - History.
2. Electronic data processing
  - History.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH