Meaning and mental representation
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Robert Cummins, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262271028


Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 1989,

Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 180 pages) : , illustrations

Ngôn ngữ:


Meaning (Philosophy)
  - Mental representation.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH