Learnability and cognition : the acquisition of argument structure
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Steven Pinker, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262281619

Ký hiệu phân loại: 401/.9 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 1989,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 411 pages) : , illustrations

Ngôn ngữ:


Child psychology.-- Grammar, Comparative and general.-- Language acquisition.-- Learning ability.-- Semantics.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH