Electric words : dictionaries, computers, and meanings
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262286246


Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 1996,

Mô tả vật lý: 1 online resource (viii, 289 pages) : , illustrations

Ngôn ngữ:


Computational linguistics.-- Natural language processing (Computer science)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH