Race in the making : cognition, culture, and the child's construction of human kinds
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262275414


Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 1996,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xvi, 225 pages) : , illustrations

Ngôn ngữ:


Child psychology.
  - Cognition and culture.
  - Cognition in children.
  - Ethnopsychology.
  - Prejudices in children.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH