Catching ourselves in the act : situated activity, interactive emergence, evolution, and human thought
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9780262275262

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 1996,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xii, 367 pages)

Ngôn ngữ:


Artificial intelligence. -- Cognitive science. -- Intentionalism. -- Philosophical anthropology. -- Philosophy of mind. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH