Methods of theoretical psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Andr�e Kukla, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0262303051

Ký hiệu phân loại: 150/.1 Psychology

Thông tin xuất bản: Cambridge, Massachusetts :The MIT Press, 2001,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xii, 250 pages) : , illustrations

Ngôn ngữ:


Psychology -- Methodology.; Psychology -- Philosophy.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH